Nyheder

Nyhedsbrev maj 2021

Kære beboere i AB Birkehave

Mandag den 3. maj holdt vi i bestyrelsen vores månedlige møde, hvor vi drøftede en række punkter og blev bl.a. enige om, at udsende en form for nyhedsbrev til alle beboere. Formålet er at opdatere beboerne på bestyrelsens arbejde, så man kan følge lidt med i, hvad der foregår i foreningen.

Første punkt på dagsordenen handlede om opdatering af foreningens vedtægter. Dette blev vedtaget på den seneste generalforsamling, og arbejdet med at gennemgå vedtægterne er påbegyndt i samarbejde med Shalalah Momeni Advokatfirma. Det er en længere proces, men vigtigt at få gjort, da vedtægterne ikke er blevet revideret i mange år og trænger til en opdatering.

På generalforsamlingen blev der også stemt for at etablere en legeplads på det grønne område bag blok 5, og vi er derfor gået i gang med at undersøge hvilke lovkrav, der er i den forbindelse samt pris.

Derudover er vi ved at undersøge mulighederne for overvågning af skralderummet, da dette også har været oppe at vende flere gange.

Vi er desuden fortsat i dialog med forskellige firmaer omkring sikkerhedsdøre til hver lejlighed, men har grundet Corona ikke kunne rykke ret meget på den opgave endnu.

Til sidst aftalte vi at sætte en foreningsarbejdsdag i værk, som vil blive afholdt lørdag den 21. august 2021. Vi har nogle idéer til hvad der skal laves denne dag, men vil meget gerne høre fra jer, hvis I har nogle forslag. Skriv en seddel og læg den i varmemesterens postkasse eller benyt kontaktformularen på hjemmesiden senest. Om aftenen tænder vi op i grillen og byder på en øl eller sodavand, så kom med og mød dine naboer!

Venlig hilsen

Bestyrelsen, AB Birkehave