Nyheder

 • Nyheder

  Nyhedsbrev oktober 2021

  Kære beboere i AB Birkehave

  Der er ikke så meget nyt at berette fra bestyrelsen siden sidst. Projekterne med at få opdateret vedtægterne samt at undersøge mulighederne for at få etableret en legeplads på det grønne område pågår stadig og følger planen.

  I sidste nyhedsbrev fik vi skrevet, at Dansk Dørsikring ville komme til den kommende ekstraordinære generalforsamling og holde et oplæg. Dette er ikke helt korrekt, da de blot kommer og sætter en dør op, som man kan kigge på. Bestyrelsen vil dog forsøge at svare på spørgsmål, og kan vi ikke det, tager vi dem gerne med videre.

  Dato for den ekstraordinære generalforsamling er endnu ikke fastsat, men vi regner med, at det bliver til november.

  Vi er i bestyrelsen i gang med at planlægge en cykeloprydning, som vi vil melde ud om, når vi kommer lidt tættere på, så alle har en fair chance for at redde deres cykel. Vi varsler naturligvis i god tid.

  I forhold til foreningens internetudbyder, overgår vi som tidligere nævnt til Fiberby ved årsskiftet. Der vil blive omdelt en flyer med mere information om dette, når vi nærmer os datoen for skiftet.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen, AB Birkehave

 • Nyheder

  Nyhedsbrev juli-september 2021

  Kære beboere i AB Birkehave

  Det er ved at være noget tid siden, vi sidst har fået skrevet et nyhedsbrev, og det beklager vi! Først og fremmest vil vi sige, at det selvfølgelig er ærgerligt, at vores foreningsdag ikke blev til noget i august, men vi vil vende stærkt tilbage med et nyt forslag til en dato i foråret, hvor færre formentlig er ude at rejse. Foreningsdagen er en rigtig god mulighed for lige at få hilst på hinanden, samtidig med at vi får ordnet nogle af de småting rundt omkring, som gør det endnu mere rart at bo her. Så vi håber at så mange af jer som muligt, har lyst til at deltage!

  Vi er pt. i gang med at læse det nye forslag til rettelser af foreningens vedtægter igennem. Det er som tidligere skrevet, advokat Shalalah Momeni, som har været på den vigtige opgave, og vi regner med at kunne præsentere de reviderede vedtægter for jer til næste generalforsamling, så der kan stemmes om dem.

  Derudover er vi, som mange af jer ved, i gang med at undersøge muligheden for at få etableret en lille legeplads nede på det grønne område bag blok 5. Vi kigger desuden på generelt at få indrettet området, så det bliver lidt mere hyggeligt, da vi ved, at mange af jer efterspørger dette.

  Den nye internetaftale med Fiberby er ved at være på plads og kontrakten er pt. til gennemlæsning hos Giødesen. Hos Fiberby kan vi, som tidligere beskrevet, få 1000/1000 Mbit for 105 kr., hvilket er en rigtig fin aftale. Det er selvfølgelig op til den enkelte andelejer, om man ønsker at skifte til Fiberby.

  På næste generalforsamling vil Dansk Dørsikring komme forbi og holde et oplæg samt fremvise den type hoveddør, som skal installeres i samtlige lejligheder i foreningen. Der er tale om sikkerhedsdøre, som, udover at holde ubudne gæster ude, også kan minimere lyde og eventuelle lugte fra opgangen.

  Husk at I altid er velkomne til at skrive til os på mail bestyrelse@abbirkehave.dk, via hjemmesidens kontaktformular eller komme forbi varmemesterens kontor den 1. mandag i måneden, hvis I har noget på hjertet.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen, AB Birkehave

 • Nyheder

  Nyhedsbrev maj 2021

  Kære beboere i AB Birkehave

  Mandag den 3. maj holdt vi i bestyrelsen vores månedlige møde, hvor vi drøftede en række punkter og blev bl.a. enige om, at udsende en form for nyhedsbrev til alle beboere. Formålet er at opdatere beboerne på bestyrelsens arbejde, så man kan følge lidt med i, hvad der foregår i foreningen.

  Første punkt på dagsordenen handlede om opdatering af foreningens vedtægter. Dette blev vedtaget på den seneste generalforsamling, og arbejdet med at gennemgå vedtægterne er påbegyndt i samarbejde med Shalalah Momeni Advokatfirma. Det er en længere proces, men vigtigt at få gjort, da vedtægterne ikke er blevet revideret i mange år og trænger til en opdatering.

  På generalforsamlingen blev der også stemt for at etablere en legeplads på det grønne område bag blok 5, og vi er derfor gået i gang med at undersøge hvilke lovkrav, der er i den forbindelse samt pris.

  Derudover er vi ved at undersøge mulighederne for overvågning af skralderummet, da dette også har været oppe at vende flere gange.

  Vi er desuden fortsat i dialog med forskellige firmaer omkring sikkerhedsdøre til hver lejlighed, men har grundet Corona ikke kunne rykke ret meget på den opgave endnu.

  Til sidst aftalte vi at sætte en foreningsarbejdsdag i værk, som vil blive afholdt lørdag den 21. august 2021. Vi har nogle idéer til hvad der skal laves denne dag, men vil meget gerne høre fra jer, hvis I har nogle forslag. Skriv en seddel og læg den i varmemesterens postkasse eller benyt kontaktformularen på hjemmesiden senest. Om aftenen tænder vi op i grillen og byder på en øl eller sodavand, så kom med og mød dine naboer!

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen, AB Birkehave

 • Nyheder

  Løsningsforslag til negativ rente for AB Birkehave

  Foreningen har et problem – der tabes penge hverdag. Som det fremgik af det sidste regnskab, har foreningen opsparet relativ mange penge gennem årerne, og som det er hensigten skal benyttes til udskiftning af faldstammer og nye hoveddøre mod lejlighederne. Den finansielle situation har udviklet sig således, at det er vanskeligt, hvis overhovedet muligt at investere i obligationer med lille risiko, der giver et positivt afkast. Foreningen skal hver måned betale renter til banken på omkring kr. 6.000 på grund af negativ rente (0,75% af det fulde indestående). Andelsboligforeninger kan ikke have et indestående uden, at den skal betale negativ rente.

  Renoveringen er ikke fastsat endnu, men p.t. foregår der nogle undersøgelser for at budgettet omkring renoveringen kan blive mere sikre. Derefter skal opgaverne udbydes, efterfølgende skal tilbuddene evalueres, og til sidst skal entreprenørerne udvælges. Denne proces kan tage relative lang tid, og holdes det op mod, at vi skal betale kr. 6.000 pr. måned, der går, inden pengene bliver brugt, kan foreningen let skulle betale kr. 200.000 til banken.

  Bestyrelsen har på de sidste møder diskuteret, og bedt banken om udarbejdelse løsningsforslag. Det viser sig, at det ikke er muligt at investere pengene uden at påtage sig mere risiko, end bestyrelsen ønsker. Derfor anbefaler bestyrelsen, at foreningen benytter pengene til et ekstraordinært afdrag på det eksisterende lån. Ved næste generalforsamling vil bestyrelsen anmode om fuldmagt til optagelse af lån i takt med behovet opstår til betalingen af renoveringen med risiko for at renteniveauet er steget. Denne fremgangsmåde betyder, at foreningen sparer den negative rente, mod eventuelt at skulle finansiere sig til en højere rente.

  Skulle der være nogen af foreningens medlemmer, som ikke finder ideen hensigtsmæssig, vil bestyrelsen anmode om en skriftlig tilkendegivelse enten i postkassen eller på e-mail: bestyrelse@abbirkehave dk senest d. 21. januar 2021

  På forhånd tak.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen for AB Birkehaven

 • Nyheder

  Ny hjemmeside

  AB Birkehave er ved at udvikle ny hjemmeside. I en begrænset periode vil der mangle indhold og informationer på siden, men dette arbejder vi på.

  Tak for jeres tålmodighed.