Nyheder

Nyhedsbrev oktober 2021

Kære beboere i AB Birkehave

Der er ikke så meget nyt at berette fra bestyrelsen siden sidst. Projekterne med at få opdateret vedtægterne samt at undersøge mulighederne for at få etableret en legeplads på det grønne område pågår stadig og følger planen.

I sidste nyhedsbrev fik vi skrevet, at Dansk Dørsikring ville komme til den kommende ekstraordinære generalforsamling og holde et oplæg. Dette er ikke helt korrekt, da de blot kommer og sætter en dør op, som man kan kigge på. Bestyrelsen vil dog forsøge at svare på spørgsmål, og kan vi ikke det, tager vi dem gerne med videre.

Dato for den ekstraordinære generalforsamling er endnu ikke fastsat, men vi regner med, at det bliver til november.

Vi er i bestyrelsen i gang med at planlægge en cykeloprydning, som vi vil melde ud om, når vi kommer lidt tættere på, så alle har en fair chance for at redde deres cykel. Vi varsler naturligvis i god tid.

I forhold til foreningens internetudbyder, overgår vi som tidligere nævnt til Fiberby ved årsskiftet. Der vil blive omdelt en flyer med mere information om dette, når vi nærmer os datoen for skiftet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, AB Birkehave